KRÓLOWA POLSKI – JEDYNYM RATUNKIEM DLA NARODU – Czyżby? A Bóg!? A Syn Boży!?

Pod takim skrajnie bluźnierczym tytułem ukazał się artykuł z pod tytułem – W obronie Wiary Katolickiej i Polski.

Szczególnie drastyczne herezje.

  1. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.
  2. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba, spełni swe zadania, będzie znowu Matką Świętych.

Znacznie więcej w podanym linku.

Sprawa jest niezwykle poważna, zwłaszcza w obliczu grożącej nam wojny.

Samo zagrożenie wojną już jest dowodem na bezsilność “Królowej Niebios”, czyli… Astarte lub ISIS. Spójrzmy na Ukrainę, naród wielbiący także “Królową Niebios”. Wiele otrzymano pomocy od rzekomej “Królowej”. Czy raczej krew przelewa amerykańsko-watykańska polityka, dążąca do wywołania trzeciej wojny światowej.

W przypadku Ukrainy “Królowa Nieba” jest całkowicie bezradna.

Zwróćmy szczególną uwagę na tytuł tego posta, który jest tytułem zlinkowanego artykułu.

KRÓLOWA POLSKI – JEDYNYM RATUNKIEM DLA NARODU –  Czyżby? A Bóg!?

Niebieska część to mój dodatek. Odpowiedź na ewidentne bluźnierstwo przeciwko samemu Bogu, który według tej wypowiedzi wydaje się być całkowicie bezsilny. Także Syn Boży, Isus Chrystus (Isus – tak wymawiają Jego imię wszystkie narody religii ortodoksyjnych) jest usuwany w cień taką drastycznie uwłaczającą Bogu i Synowi wypowiedzią publiczną, której celem jest wpędzenie narodu polskiego w skrajne bałwochwalstwo niemal bezsilnej “Królowej Niebios.”

Zwróćmy uwagę na nonsens owej krucjaty. Cytuję:

  • o Królestwo Powszechne Chrystusa Pana we wszystkich dziedzinach życia
  • o powrót Narodu Polskiego do Tradycji Apostolskiej i Mszy św. Wszechczasów
  • o tryumf Niepokalanego Serca Maryi nad wszelkimi herezjami głoszonymi w Polsce
  • o świętość polskich rodzin
  • o nawrócenie młodzieży
  • o świętych kapłanów, zakonników i zakonnice

Z pedofilii i masonerii jeszcze się nie uwolnili, czyli modlitwy, co prawda daremne są reklamowane. Pomogą tyle co umarłemu kadzidło!

1 x Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo… 1 x Chwała Ojcu…  Pod Twoją obronę…

Czyli 1 x Ojcze Nasz, aby czasem nie było, ze Ojca nie szanujemy, ale za to Królowa Niebios ma aż 10 x oraz… Pod Twoją obronę… (Powinno być – Pod twoją nieskuteczną obronę…)

JPII, uznany za błogosławionego miał szanse na wydźwignięcie Polski, i jakoś wpadła w brudne łapy lichwiarzy utraciwszy cały majątek narodowy i wplątawszy się w olbrzymie długi, co do których nikt nie wie, na co wydano tak niebotyczne sumy. Andrzej Lepper wiedział, ale zamknięto mu usta. Królowa Niebios mu nie pomogła.

Przeczytajmy uważniej cały ten bluźnierczy artykuł i zwróćmy uwagę na jeden szczegół. Nie ma tam ani jednego słowa o dowodach w postaci nauk Chrystusa. Nie jest to dziwne, ponieważ Chrystus takich nauk nigdy nie nauczał i w Biblii jest jedynie ostre potępienie wszystkich, którzy wielbią bałwochwalcze posągi Artemidy. Jak ją nazywali mieszkańcy Efezu.

Czy imię zmienia nam postać?

Tyle zmienia ile fałszywe imię zmienia… Żyda, który ukrywa w ten sposób swoje rzeczywiste pochodzenie. Nadal jest to ta sama osoba.

Fragment innego niezwykle ciekawego artykułu, gdzie rzeczywista tożsamość owej ‘osoby’ jest w pełni ujawniona.

Królowa Niebios

W starożytności Królową Niebios czczono pod różnymi imionami (Asztarte, Artemida, Izyda, Isztar, Diana Efeska). Kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową, poganie zaczęli masowo wchodzić do Kościoła wnosząc ze sobą wiele niebiblijnych wierzeń. Wśród nich kult Królowej Niebios, który ci nie w pełni nawróceni ludzie, przenieśli na Marię, matkę Pana Jezusa.

Stary Testament oraz liczne wykopaliska z terenu Bliskiego Wschodu dowodzą ponad wszelką wątpliwość, że kult Królowej Niebios istniał na wiele wieków przed narodzinami Marii. Już w czasach proroka Jeremiasza, a więc w VI wieku przed Chrystusem, Bóg przestrzegał swoich wyznawców przed oddawaniem czci istocie, która przyjmuje postać Królowej Niebios:

„Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla „Królowej Nieba”, a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają – wyrocznia Pana – czy raczej siebie samych, na własną hańbę?” (Jer.7:16-20).

Adorując „Królową Niebios” ludzie poddają siebie i swój kraj pod władzę zwierzchności, która nosi to imię od czasów starożytnych. Królowa Niebios nie jest Marią, matką Pana Jezusa. Maria była bogobojną niewiastą. Znała dobrze Pismo Święte. Czy prawdziwa Maria pozwoliłaby się nazywać imieniem demonicznej istoty, której kult Bóg potępił ustami swego proroka?!

Link do znacznie większej całości – http://detektywprawdy.pl/2014/08/14/skoro-jutro-jest-swieto/

Inny link – http://arkabushiego.blox.pl/2014/08/Martwe-Swieto-Wniebowziecie-NMP.html

Kult staro babilońskiego demona, znanego pod nazwą – Królowa Niebios, jest potężnym elementem zniszczenia Chrześcijaństwa w Polsce.

Przeczytaj artykuł – http://arkabushiego.blox.pl/2014/08/Uciszyc-chrzescijan-priorytet-wladcy-swiata.html

Przeczytaj także artykuł o tym, co cechuje rzeczywistych Chrześcijan. Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Czyż nie powinniśmy spróbować mocy Boga i Jego Syna, aby uzyskać ochronę przeciwko tym, którzy nienawidzą Prawdy oraz Boga i Syna, i zacząć się modlić tylko i wyłącznie do Kogoś, kto RZECZYWIŚCIE może a nawet chce pomóc!?

Ale musimy Go o to szczerze poprosić oraz przeprosić za kult tzw. “Królowej Niebios”, za który karał On Izraelitów!

Jeremiasza 7:(16) Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. (19) Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? BM

(22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą.  BM

Oto rzeczywiste przyczyny upadku narodu polskiego.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply