Obu papieżom robi się gorąco pod tiarami.

Dowody, które zmusiły papieża Benedykta do ustąpienia już dostępne.

Globalny Komunikat z ITCCS, 15 Listopada  2014

pope jail

Dokumenty ludobójstwa oraz morderstw dzieci w Kanadzie – wydane z sądowych nagrań ITCCS w Brukseli. (Dokument sprawy no. 02252013, Ludzkość przeciwko Joseph Ratzinger, Elizabeth Windsor.)

Vancouver

ITCCS opublikował kompletną serię zeznań oraz dokumentów, które spowodowały rząd oraz kościoły Kanady, Watykan, Koronę Brytyjską, oraz ich podwładnych: planowania, popełniania oraz ukrywania przestępstw przeciwko ludzkości.

Owe 150 eksponatów uformowało podstawy werdyktu z dnia 25 Lutego 2013, który skazał papieża Benedykta, Królową Elżbietę, premiera Stephena Harpera oraz innych osób na 25 lat więzienia bez możliwości ułaskawienia, oraz pozbawiono ich wladzy oraz autorytetu.

Ten historyczny werdykt w mocy prawa legalnie rozwiązuje Koronę Brytyjską oraz Watykan jako legalne organizacje oraz autoryzuje przejęcie wszelkiej własności Korony oraz Kościoła wszelkich dóbr, nieruchomości, ziem i majątków pod autorytetem Prawa Powszechnego oraz nowych konstytucyjnych Republik.

Proszę rozpowszechniać i udostępniać owe historyczne wydarzenia oraz pomóc naszym szeryfom Prawa Powszechnego egzekwować owe werdykty przeciwko owym przestępcom oraz owym instytucjom.

Wydano 14 Listopada 2014 przez Centralne Biuro ITCCS, Bruksela www.itccs.org

Filmy w języku angielskim komentarz thewordwatchera. Proszę zassać, zanim znikną z YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE

Prawo Powszechne posiedzenie sądu – Ludobójstwo Kanada  (Część pierwsza) – 1 godz. 46 min.

https://www.youtube.com/watch?v=OPKFk_L7y9g

Prawo Powszechne posiedzenie sądu – Ludobójstwo Kanada  (Część druga) – 1 godz. 47 min.

https://www.youtube.com/watch?v=ormOIlOi4Vc

Finałowy werdykt sądu oraz wyrok skazujący – 8 min. 30 sek.

https://www.youtube.com/watch?v=IylfBxm3sMg 

Autoryzacja oraz upoważnienie  ITCCS/Kevina Annetta przez by lokalnych naocznych świadków

https://www.youtube.com/watch?v=CReISnQDbBE

Irene Favel, naoczny świadek spalenia nowo narodzonego dziecka przez księdza  Muscowegan Katolickiej Indiańskiej szkoły, Saskatchewan, 1944

https://www.youtube.com/watch?v=RBUd3UXt6fI  

Inne kluczowe zeznania w naszym sądzie w sprawie przeciwko ludobójstwu w Kanadzie.

Leave a Reply